Autoriõigus

Autoriõigus on seadusjärgne õigus kaitsta originaalseid ideid ja muud loomingulist tööd. Autoriõigus on intellektuaalomandi vorm.
  • Kultuuriministeeriumi kodulehel olevat sisu võib vabalt kasutada, juhul kui ei ole märgitud teisiti (nt konkreetse viitega autoriõigusele).
  • Kultuuriministeeriumi kodulehelt võetud tekstide, piltide, videote ja muude elementide puhul tuleb viidata nende algallikale.

Viimati uuendatud 09.01.2021