Kantsler Tarvi Sits

Tarvi Sits on Kultuuriministeeriumi kantsler alates 11. juunist 2018.
Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits

Tarvi Sits töötas alates 2013. aastast Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantslerina.

Enne Kultuuriministeeriumisse tööle asumist töötas ta Muinsuskaitseametis, sealhulgas ameti peadirektori asetäitjana.

Tarvi Sits on kõrghariduse omandanud Tartu Ülikoolis ajaloo erialal.

Kuulumine nõukogudesse ja -kodadesse:
2020-... SA Eesti Kunstimuuseum, nõukogu esimees
2018-... SA Teater Vanemuine, nõukogu esimees
2018-... Rahvusooper Estonia, nõukogu aseesimees
2018-... SA Eesti Kontsert, nõukogu liige
2014-... Arhiivinõukogu liige
2013-... Eesti Rahva Muuseum, nõukoja liige
2013-... SA Eesti Vabaõhumuuseum, nõukogu esimees
2017-2020 Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA, nõukogu esimees
2016-2019 SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, nõukogu liige
2013-2019 Eesti Ajaloomuuseum, nõukoja liige
2013-2019 Eesti Rahvusraamatukogu, nõukogu liige
2013-2018 SA Narva Muuseum, nõukogu liige
2015-2018 SA Virumaa Muuseumid, nõukogu esimees
2015-2017 SA Pärnu Muuseum, nõukogu esimees

Kantsleri ametikohast

Kantsleri nimetab ametisse ja vabastab ametist ministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuulanud ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse.

Vabariigi Valitsuse seadus

Kultuuriministeeriumi põhimäärus

  • Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd ja korraldab ministeeriumi asjaajamist. Samuti on just kantsleri ülesanne koordineerida ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust.
  • Kantsleri otsealluvuses on kommunikatsiooniosakond, õigus- ja varahaldusosakond, üldosakond, strateegia- ja innovatsiooniosakond, finantsosakond ning välissuhete osakond. Kunstide osakonna, spordiosakonna, kultuuriväärtuste osakonna ja kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd juhib kantsler asekantslerite kaudu.
  • Kantsler nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi koosseisu kuuluvad ametnikud või sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingu, välja arvatud need, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist või kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu minister.
  • Kantsler koordineerib Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemist ministeeriumi pädevuses olevates küsimustes.
  • Kantsler esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piirides.

Viimati uuendatud 03.12.2020