Kultuuriminister Anneli Ott

Anneli Ott on Eesti Vabariigi kultuuriminister alates 26. jaanuarist 2021. Ta kuulub Eesti Keskerakonda.

Töö- ja teenistuskäik

 • 2020. a lõpust oli riigihalduse minister.
 • Aastatel 2019-2020 kuulus Riigikogu XIV koosseisu, oli Euroopa liidu asjade komisjoni esimees ja riigikaitsekomisjoni liige.
 • Aastatel 2016-2019 kuulus Riigikogu XIII koosseisu, oli korruptsioonivastase erikomisjoni aseesimees ja riigikaitsekomisjoni liige.
 • Aastatel 2011–2014 oli Tallinna Nõmme linnaosa valitsuse vanema asetäitja.
 • Aastatel 2010–2015 oli Võru Linnavolikogu liige, aastatel 2014–2015 volikogu esimees.
 • Aastatel 2009–2010 oli Võru linnapea.
 • Aastatel 2007–2015 oli Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht, juhatuse esimees.
 • Aastatel 2006–2007 oli Lasva abivallavanem.
 • Aastatel 1993–1994 oli Võru Huvikooli treener.

Haridus

Anneli Ott lõpetas 1999. aastal Tartu Ülikooli liikumis- ja sporditeaduste erialal, aastal 2000 lõpetas õpetajakutse lisaerialana.

Kultuuriminister Anneli Ott. Foto: Riigikantselei

Isiklik elu

Anneli Ott sündis 2. mail 1976 Tartus.

Ta on lahutatud ning tütre ja poja ema.

Organisatsiooniline kuuluvus

Ott astus 2011. aastal Eesti Keskerakonda.

Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil osalemised

 • 17.06.2021 "Lõimuv Eesti 2020" lõpparuanne; VIII soome-ugri maailmakongress; kriisiabi kultuuri- ja spordivaldkonnale
 • 06.05.2021 Valitsuse 100 päeva plaani täitmine
 • 25.03.2021 "Sport 2030" aastaaruanne; WRC rallietapi toetamine; kultuuriranitsa ideekontseptsioon
 • 11.02.2021 100 päeva plaan; riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad

Riigikogu infotunnis osalemised

Kultuuriministri ametikohast

Kultuuriministri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaministri ettepanekul Vabariigi President.

Varasemad kultuuriministrid

Vabariigi Valitsuse seadus

 • Kultuuriminister juhib Kultuuriministeeriumi tööd ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru Kultuuriministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Kultuuriminister kinnitab kultuuripärandisse kuuluvate objektide kultuurimälestiseks tunnistamise ja mälestiste hulgast väljaarvamise.
 • Kultuuriminister juhib Kultuurkapitali nõukogu ning kinnitab sihtkapitalide nõukogude koosseisud, näiteks Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu.
 • Kultuuriminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Kultuuriminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Kultuuriminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Viimati uuendatud 18.06.2021