Personaliinfo

Kultuuriministeeriumis töötab 85 inimest. Edendame ja säilitame Eesti rahvuslikku identiteeti ning töötame elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel. Loome võimalused kultuuri arenguks ja parandame kultuuri kättesaadavust ning töötame selle nimel, et säiliksid Eesti kultuurimälu ja rikkalik pärand.

Kultuuriministeeriumi ja haldusala tööpakkumised

Ministeeriumi tööpakkumised on muuhulgas leitavad ka Rahandusministeeriumi avaliku sektori konkursside lehelt

MITMEKÜLGSE KULTUURI JA TERVE EESTI NIMEL
 • Panustame tasakaalustatuma elukeskkonna loomisse
 • Oleme usaldusväärne ja toetav partner
 • Arvestame tervikpilti
VÄÄRTUSTAME ARENGUT, HINNATES KOGEMUST
 • Tegutseme loovalt ja vastutustundlikult
 • Oleme uuendusmeelsed, avatud ja julged
 • Hoiame traditsioone
IGAÜKS ON OLULINE
 • Panustame ühisesse eesmärki ja vastutame
 • Oleme lugupidavad ja heasoovlikud
 • Märkame ja tunnustame
 • Kultuuriministeeriumis töötab 85 inimest, kellest üle 95% on kõrgharidusega.

 • Ministeeriumi töötajate keskmine vanus on 43 aastat ja keskmine tööstaaž 7,5 aastat.

 • Valdavalt on Kultuuriministeeriumi töötajad lõpetanud Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli. Erialadest on enim esindatud humanitaar- ja sotsiaalteadused ning õigusteadus.

 • Aktiivne kultuuri- ja spordielu
  Kultuuriministeerium panustab oma töötajatesse, võimaldades neil aktiivselt kultuuri ja spordiga tegeleda ning kultuuri- ja spordisündmustest osa saada.

 • Töökeskkond
  Pakume võimalust kohandada töökoht sobivaks erivajadusega inimesele.
 • Mitmekesisuse kokkulepe 
  Kultuuriministeerium on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega. Liitunud organisatsioon kinnitab, et hindab mitmekesisuse põhimõtteid nii oma töötajate kui koostööpartnerite seas ning kohtleb neid võrdselt.

 • Rahvuslik identiteet ja kultuuriruumi areng
  Edendame ja säilitame Eesti rahvuslikku identiteeti ning töötame elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel. Loome võimalused kultuuri arenguks ja parandame kultuuri kättesaadavust ning töötame selle nimel, et säiliksid Eesti kultuurimälu ja rikkalik pärand.

 • Kultuuriline mitmekesisus
  Toetame Eesti kultuurilist mitmekesisust ning soodustame ühiskonna sidusust ja tolerantsust. 

 • Tervis ja sport
  Hoolime Eesti rahva tervisest – väärtustame sportlikke eluviise ja professionaalset sporti.

Kultuuriministeerium on humanitaarerialade tudengite silmis jätkuvalt üks atraktiivsemaid tööandjaid.

Praktikavõimalused

Kultuuriministeeriumis on võimalik praktikale kandideerida üliõpilasel või kutseõppeasutuse õpilasel, kes:

 • on läbinud õppeaineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • valdab eesti keelt ja vähemalt üht võõrkeelt;
 • valdab teksti- ja andmetöötlusprogramme;
 • tunneb huvi kultuurivaldkonna vastu.

Taotlusi praktika sooritamiseks võtame vastu aastaringselt ning vastuse anname kuu aja jooksul.

Praktika Kultuuriministeeriumis on tasustamata ning sõltub ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motiveeritud avaldus, kus on ära toodud, millises ministeeriumi struktuuriüksuses on soov praktikat sooritada, miks, millisel ajal ja kui pikalt;
 • võimalusel praktikajuhend.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata veebilehe kaudu, täites ära praktikataotluse või e-posti aadressil personal@kul.ee

Kontakt

Maris Pern

personalijuht

Viimati uuendatud 09.09.2021