Strateegilised alusdokumendid ja programmid

Siit lehelt leiab Kultuuriministeeriumi strateegilised alusdokumendid, programmid ja tegevuskavad.

Strateegilised alusdokumendid

Kultuuriministeeriumi lähtub riigi kultuuri-, spordi- ja lõimumispoliitika elluviimisel järgnevatest strateegiadokumentidest.

Tutvu ka dokumendiga "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020".

Programmid

Strateegilistes dokumentides seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine ning elluviimine.

Ministeeriumi arengukava

Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava koostati kuni 2018. aastani (2019. a algasid ettevalmistused üleminekuks tegevuspõhisele eelarvele ja valitsemisala arengukava enam ei koostata).

Viimati uuendatud 05.01.2022