Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.

Eesti Kultuurkapitali toetusprogrammid:
 

Alates 1995. aastast annab Eesti Kultuurkapital välja aastapreemiaid: Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad ja sihtkapitalide aastapreemiad.

Kultuurkapitali tegutsemist reguleerib Eesti Kultuurkapitali seadus.

Loe lähemalt Eesti Kultuurkapitali veebilehelt.

Viimati uuendatud 15.11.2020