Välisvahendid

Siin lehel on välja toodud toetusmeetmed, kust on võimalik küsida toetust kultuuri-, spordi- ja lõimumise valdkonnaga seotud projektidele ja algatustele.

Kultuuriministeerium ja Euroopa Liidu struktuurivahendid

Kultuuriministeerium on Euroopa Liidu struktuurivahendite lõimumise ja loomemajanduse meetme rakendusasutuseks.

Loe lähemalt Euroopa Liidu programmiperioodi 2014-2020 kohta.

Lõimumise meede

Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks.

Rakendusasutus: Kultuuriministeerium

Tegevuste elluviija: INSA

Loomemajanduse meede

Loomemajanduse arendamine.

Rakendusasutus: Kultuuriministeerium

Rakendusüksus: EAS (taotlusvoorud, jooksev taotlemine, programmilised tegevused)

Kohanemise meede

Uussisserändajate kohanemise toetamine.

Rakendusasutus ja elluviija: Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium ja Euroopa Liidu tsentraalsed programmid

Kultuuriministeerium on Euroopa Liidu tsentraalse programmi Loov Euroopa rakendusasutuseks. 

Vaata lisaks Loov Euroopa infokirju.

Kultuur

Euroopa tasandil koostööprojektid. Kirjandustõlke projektid. Euroopa võrgustike tegevuse toetamine. Euroopa platvormide tegevus.

Veebileht: http://www.looveuroopa.ee/kultuur

Media

Arendustoetus (üksikprojektid, interaktiivsed teosed ja paketid). Arendustoetus mängudele. Kinolevi toetused. Filmifestivalid. Filmiturud. Koolitusprogrammid. Publiku kaasamine.

Veebileht: http://www.looveuroopa.ee/media

Viimati uuendatud 07.07.2021