Kultuurikoostöö Euroopa Liidus

Võrreldes mitme teise valdkonnaga, nagu näiteks põllumajandus või kaubandus, ei ole kultuurivaldkonnas ühtset ELi poliitikat. Iga liikmesriik töötab välja oma kultuuripoliitika. ELi osa kultuurivaldkonnas on edendada rahvusvahelist koostööd ning toetada ja täiendada liikmesriikide tegevusi, kus asjakohane.

EL toetub kultuurivaldkonna tegevustes liidu toimimise lepingu artiklile 167. Ühelt poolt rõhutab see vajadust kaitsta rahvuslikku ja regionaalset mitmekesisust ja teiselt poolt hoida liidu ühist kultuuripärandit.

EL soodustab kultuurikoostööd mitmesuguste programmide kaudu. Alates 2014. aasta algusest on võimalik rahvusvaheliseks kultuurikoostööks toetusi taotleda ELi kultuurivaldkonna toetusprogrammist „Loov Euroopa“.

Peale koostööprojektide toetatakse uuest programmist Euroopa kultuuriauhindad väljaandmist, kultuuripealinnade ja kultuuripärandi märgise algatust ning koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikidega.

Kultuurivaldkonna huvide tagamiseks on oluline teha koostööd teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega. Eriti olulised on seosed ettevõtluse, innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, hariduse, regionaalse arengu ning turismivaldkonnaga.

Täpsemat informatsiooni ELi tegevuse kohta kultuurivallas ja asjakohaseid ELi õigusakte leiab aadressidelt:

Euroopa kultuuripealinnad

Igal aastal nimetatakse kaks linna Euroopa kultuuripealinnaks. Kultuuripealinna nimetus annab linnadele võimaluse oma kultuuri ja pärandit tutvustada, kultuurielu elavdada ja atraktiivsemaks muuta ning erinevate kultuuriasutustega koostööd arendada. Kultuuripealinnaks olemise aastal toimub selles linnas palju üritusi kultuuri eri valdkondades. Kogemused näitavad, et kultuuripealinna aastal on pikaajaline kasu linna kultuurilisele, sotsiaalsele ja majanduslikule arengule. 

Vaata lisa Euroopa Komisjoni veebilehelt.

Euroopa kultuuripärandi märgis

Kultuuripärandi märgisega tõstetakse esile Euroopa ühist ajalugu sümboliseerivaid mälestisi. Märgise eesmärk on rõhutada objektide kaudu Euroopa ühiseid väärtusi. Peamine kriteerium on mälestise sümboolne euroopalik väärtus ja roll Euroopa ajaloos ja ülesehitamises. 

Rohkem infot Euroopa kultuuripärandi märgise kohta.

Euroopa Liidu kultuuriauhinnad

Igal aastal annab EL välja mitmesuguseid kultuuriauhindu: noore talendi arhitektuuriauhind, kirjandusauhind, nüüdisarhitektuuri auhind, Music Moves Europe talendiauhind ja popmuusika auhind ning kultuuripärandi auhinnad.

Loe kultuuriauhindade ja algatuste kohta lähemalt.

Kontakt

Heili Jõe

Euroopa Liidu asjade nõunik

Viimati uuendatud 12.02.2021