COVID tervisetõend

Alates 26. augustist saab korraldada üritusi ja tegevusi vaid siis, kui neil osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Siit leiab juhised tervisetõendi kohaldamisalale ning suurüritusel osalejale ja korraldajale.

Tervisetõendi kohaldamisala

Tervisetõendit on võimalik kohaldada sündmustele, üritustele, tegevusetele ja teenustele. Tõend võimaldab kõigi osalejate nakkusohutuse kontrolli puhul siseruumis osaleda kuni 6000 inimesel, välialal kuni 12 000 inimesel ühe üritusepäeva kohta. 

6. augustil toimus infotund COVID tõendi teemadel ettevõtjatele, mille materjale saab vaadata siit ning mille salvestust saab vaadata siit. Infotunnis räägiti kiirtestimise korrast, anti ülevaade COVID tõendist, piirangutest turismi-, majutus- ja toitlustussektoris ja piirangutest ürituste, spordi ja kultuuri valdkonnas. Samuti räägiti tööandja õigustest ja kohustustest seoses COVID tõendiga. 

EL COVID-19 digitõend, Allikas: TEHIK

Millised on suurürituse külastaja võimalused?  

 • Teenust saavad vabalt tarbida  COVID tõendi esitajad, kes on vaktsineerimiskuuri lõpetanud (kuni üks aasta peale vaktsineerimise lõppu, kusjuures viimasest doosist peab olema möödas tootja poolt märgitud aeg või on see korraldajatele teada) või COVID-19 haiguse läbi põdenud (kuni 6 kuud peale läbipõdemist); 
 • PCR test (mitte rohkem kui 72 enne üritusel osalemist); tehtud tervisehoiuteenuse osutaja juures
 • Antigeeni test (mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel osalemist); tehtud tervisehoiuteenuse osutaja juures
 • COVID-19 haiguse läbi põdenud, kel on vaktsineerimine pooleli (kuni üks aasta peale vaktsineerimise lõppu).
 • Kui tegevuses osalev isik ei ole eelnevaid nõudeid täitnud, võib tegevuse eest vastutav isik korraldada SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tegemise tegevuse asukohas Terviseameti juhiste kohaselt. Tegevuses osalemiseks peab nimetatud testi tulemus olema negatiivne. Samuti sobib, kui isik on teinud Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus peab olema negatiivne ning mis peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist.

Millised COVID testi tõendid on veel kasutusel? 

Lisaks EL digitaalsele COVID tõendile on võimalik nakkusohutuse tõestamiseks teha COVID kiirteste erinevate tervishoiuteenuste osutajate juures.

Järgnevalt mõned näited tõenditest, nimekiri on pidevalt täienev:

Mida peab silmas pidama kiirtestide tegemisel?

Arvestama peab järgnevaga:

Kiirtestid kehtivusega 48h

 • Kasutatakse EL-s tunnustatud professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirteste
 • Viib läbi tervishoiuteenuse osutaja üldjuhul oma meditsiinikeskustes, eraldi testimispuntides (nt Confido 17 kohta üle-Eesti) või kasutaja ise üldapteegi tegevusloa omaja juures vastavalt Terviseameti juhistele
 • Testi tulemused kantakse tervise infosüsteemi, kui test tehti tervishoiuteenuse osutaja juures.
 • Isik saab tõendi negatiivse tulemuse tõendamiseks
 • Teenuse eest tasub isik ise

Kiirtestid kehtivusega vaid konkreetsel sündmusel, teenuse osutamisel kohapeal

 • Kasutatakse EL-s tunnustatud antigeeni kiirteste
 • Testi viib läbi külastaja ise sündmusele või teenuse tarbimisele saabudes kohapeal
 • Testi tegemist juhendab vaktsineeritud tegevuse eest vastutav isik, võimalus palgata ka tervishoiuteenuse osutaja
 • Ettevõtja võib võtta teenuse eest tasu

Kui testi tulemus on positiivne või ebaselge - peab jääma isolatsiooni ja võtma ühendust oma perearstiga, et kinnitada diagnoos PCR testiga.

Täpsem info Terviseameti juhend kiirtestide tegemiseks.

Keda kasutada tervishoiuteenuse pakkujana testide tegemisel?

Tervishoiuteenuse osutajaks on meditsiiniettevõtted ning -personal, kel on vastav tegevusluba. Tervishoiuteenuse osutajate nimistu leiab siit.

Tervishoiuteenuse osutaja peab tagama tavapärase teenuse osutamise vastavalt Tervishoiuteenuse korraldamise seadusele, sealhulgas tavapärase toimingute dokumenteerimise. 

Kontakt

Hannus Luure

Kommunikatsiooniosakonna nõunik