COVID tervisetõend

Alates 9. augustist saab korraldada suurema osalejate arvuga üritusi, kui neil osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Siit leiab juhised tervisetõendi kohaldamisalale ning suurüritusel osalejale ja korraldajale.

Tervisetõendi kohaldamisala


Tervisetõendit on võimalik kohaldada sündmustele, üritustele, tegevusetele ja teenustele. Tõend võimaldab  kõigi osalejate nakkusohutuse kontrolli puhul siseruumis osaleda kuni 6000 inimesel (muidu 50), välialal kuni 12 000 inimesel (muidu 100) ühe üritusepäeva kohta. 
 

EL COVID-19 digitõend, Allikas: TEHIK

Millised on suurürituse külastaja võimalused?  

  • Teenust saavad vabalt tarbida  COVID tõendi esitajad, kes on vaktsineerimiskuuri lõpetanud (kuni üks aasta peale vaktsineerimise lõppu, kusjuures viimasest doosist peab olema möödas tootja poolt märgitud aeg või on see korraldajatele teada) või COVID-19 haiguse läbi põdenud (kuni 6 kuud peale läbipõdemist); 
  • PCR test (mitte rohkem kui 72 enne üritusel osalemist);
  • Antigeeni test (mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel osalemist);
  • COVID-19 haiguse läbi põdenud, kel on vaktsineerimine pooleli (kuni üks aasta peale vaktsineerimise lõppu).


Keda kasutada tervishoiuteenuse pakkujana testide tegemisel?

Tervishoiuteenuse osutajaks on meditsiiniettevõtted ning -personal, kel on vastav tegevusluba. Tervishoiuteenuse osutajate nimistu leiab siit.

Tervishoiuteenuse osutaja peab tagama tavapärase teenuse osutamise vastavalt Tervishoiuteenuse korraldamise seadusele, sealhulgas tavapärase toimingute dokumenteerimise. 
 

Kontakt

Hannus Luure

Kommunikatsiooniosakonna nõunik