11. oktoober

  • Terve päev

Kultuuri arengukava 2021-2030 ettekanne Riigikogus

Kultuuriminister Anneli Ott esineb ettekandega Kultuuri arengukava 2021-2030 teemal Riigikogu täiskogu istungil.

Lisainfo: Katarina Budrik, ministri nõunik, 5191 7032, katarina.budrik@kul.ee