Sündmused

Kultuuriministeerium korraldab koostöös erinevate organisatsioonidega lõimumisalaseid sündmusi.

Ametnike välitööd

Ametnike välitööd Kagu-Eestis 2019

Kagu-Eestis toimuvate ametnike välitööde eesmärk oli käivitada tõhusam valdkondlik ja vertikaalne koostöö regionaalse arengu toetamiseks ning Kagu-Eesti piirkonna arenguvõimaluste realiseerimiseks ja väljakutsete ületamiseks.

Kagu-Eesti välitööd toimusid Rahandusministeeriumi eestvedamisel.

Ametnike välitööd Ida-Virumaal 2018

Välitööde põhieesmärk oli arengustrateegiate - Ida-Virumaa programm, Ida-Virumaa arengukava ning Lõimuv Eesti 2030 - jaoks sisuliste ideede kogumine koostöös erinevate ametkondade ning kohalike partnerorganisatsioonidega.

Välitööde ajal oli võimalik:

  • Tutvuda piirkondlike oludega, väljakutsete ja võimalike partneritega.

  • Saada vaade pealinnast eemal, mis aitab kaasa riigi poliitikakujundamise laiendamisele.

  • Vahetada infot vastava piirkonna ning selle eestvedajatega.

  • Luua võrgustikke ja leida uusi kontakte.

  • Pakkuda lahendusi koostöös kohalike spetsialistidega.

  • Aidata kaasa ministeeriumite ja teiste avaliku sektori organisatsioonide omavahelisele koostööle.

Välitöödel osales kokku 15 riigiasutust (ministeeriumid ja allasutused) ning koostööpartner erasektorist Swedbank.

Ministeeriumitest olid kaasatud: Kultuuriministeerium, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Lisaks osales Riigikantselei EV100 meeskonna eestvõttel.

Ametnike välitööd Ida-Virumaal 2017

Ametnike välitööd toimusid esimest korda 2017. aastal (7.-11. august) Ida-Virumaal, välitööde eestvedaja oli Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakond. Välitööde peastaabiks oli Integratsiooni Sihtasutuse kontor Narvas. Viie päeva jooksul toimus kokku pea 30 kohtumist viies Ida-Virumaa linnas. Kohtuti kohalike omavalitsuste, noortekeskuste, riigiasutuste ja teiste partnerorganisatsioonidega. Kohtumistest anti tagasisidet meedias kui ka Facebooki vahendusel.

Kultuurifoorumid

Alates 2015. aastast on Kultuuriministeerium koostöös erinevate partneritega korraldanud Ida-Virumaal kultuurifoorumeid, selleks et aidata kultuuri, hariduse ja noorsootöö valdkonnas tegutsevaid Ida-Viru mittetulundusühinguid ja omavalitsusi tihedamale koostööle.

Muud sündmused

Kohtla-Järve foorum 2019

Kultuuriministeerium korraldas koostöös Kohtla-Järve linnavalitsusega 5.-6. septembril 2019 Kohtla-Järve foorumi. Kohtla-Järve foorumi eesmärk oli koostöös partnerministeeriumitega panustada linna arengusse ja leida lahendusi piirkonna valuküsimustele. Lisaks Kultuuriministeeriumile võtsid foorumist osa veel 11 riigiasutuse (sh 7 ministeeriumi) esindajad.

Vaata lisaks


Lõimumise Häkaton 2017

Esmakordne lõimumise häkaton toimus 24.-25. novembrini Tallinnas Erinevate Tubade Klubis. Ettevõtmisega sooviti otsida uudseid ja põnevaid ideid sidusama ühiskonna loomiseks, samuti inimesi ja meeskondi, kellel on tahtmist ja pealehakkamist pakutud mõtteid ka ellu viia.

Vaata lisaks

Viimati uuendatud 28.11.2020