Hõimurahvad

Kultuuriministeerium toetab koostööd soome-ugri hõimurahvastega ja rahastab MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevust, mis arendab sidemeid soome-ugri rahvaste vahel ja toetab soome-ugri rahvaste kultuuri, hariduse ja teaduse edendamist.

Hõimupäev

Hõimupäev sai alguse enam kui 100 aastat tagasi tihedast haridus- ja kultuurikoostööst I maailmasõja järel iseseisvunud soomlaste, eestlaste ja ungarlaste vahel. 1928. aastal tähistasid  soomlased ja eestlased esmakordselt hõimupäeva Kalevala-päeval (28.02). 1931. aastal otsustati Helsingis toimunud 4. soome-ugri rahvaste kultuurikongressil, et hõimupäeva korraldatakse iga aasta oktoobrikuu kolmandal laupäeval. II maailmasõja järel hõimupäevi ei tähistatud. Traditsioon taaselustati 1988.aastal. Alates 2011. aastast on hõimupäev Eestis riiklik tähtpäev.

Hõimurahvaste programm

Hõimurahvaste programm on Eesti riigi abiprogramm soome-ugri ja samojeedi põlisrahvaste keelte ja kultuuride toetuseks. Hõimurahvad on selles programmis soome-ugri (liivi, vadja, lüüdi, isuri, ingerisoome, karjala, vepsa, saami, ersa, mokša, mari, udmurdi, komi, handi, mansi) ning samojeedi (neenetsi, eenetsi, nganassaani ja sölkupi) keelt ja kultuuri kandvad riigita rahvad. Hõimurahvaste programmis kokku lepitud tegevusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest keeleprogrammi kaudu. Programmi tegevusi korraldab ja viib ellu Eesti Keele Instituut. Loe lähemalt siit.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus

MTÜ Fenno-Ugria Asutus (lühemalt ka Fenno-Ugria ja FU) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst meie hõimurahvaste – soome-ugri ja samojeedi rahvastega. Fenno-Ugria loodi 1927. aastal ning taastati 1991. aastal. Fenno-Ugria Asutuse tegevust rahastab Kultuuriministeerium.

Koostöö edendamiseks hõimurahvastega toetatakse soome-ugri hõimurahvaste konverentse, seminare, samuti noortelaagreid, kultuurifestivale, ekspeditsioonide tulemusi tutvustamist ja infomaterjalide levitamist, filmifestivale, kunstinäitusi jm.

Kiirelt kätte

Kontakt

Anne-Ly Reimaa

lõimumisvaldkonna
rahvusvaheliste suhete juht

Viimati uuendatud 13.10.2021