Hõimurahvad

Kultuuriministeerium toetab koostööd soome-ugri hõimurahvastega ja rahastab MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevust, mis arendab sidemeid soome-ugri rahvaste vahel ja toetab soome-ugri rahvaste kultuuri, hariduse ja teaduse edendamist.

Toetust on leidnud soome-ugri hõimurahvaste koostööle pühendatud konverentsid, töörühmad ja seminarid, samuti noortelaagrid, kultuurifestivalid, ekspeditsioonide tulemusi tutvustavad näitused ja infomaterjalide levitamine.

Lisainfo:

Kontakt

Anne-Ly Reimaa

lõimumisvaldkonna
rahvusvaheliste suhete juht

Viimati uuendatud 25.10.2020