Romade lõimumise nõukoda

Romade lõimumisküsimustega tegelemiseks ja teabe koordineerimiseks on Kultuuriministeeriumi juurde loodud romade nõukoda. Nõukoja pädevusse kuulub romade lõimumisküsimuste analüüs ja sellest tulenevalt asjaomastele organisatsioonidele ettepanekute tegemine nende küsimuste lahendamiseks ja romade lõimumise edendamiseks.

Kultuuriministeerium viib ellu Euroopa Komisjoni poolt rahastatud (90%) projekti "Romade lõimumist toetava võrgustiku arendamine (ESTROM)" romade lõimumist toetavate sidusrühmade võimestamiseks ja nende koostöö tugevdamiseks.

Nõukoja liikmed (seisuga oktoober 2020):

Mall Saul - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse nõunik, esimees

Zalina Dabla - Lõuna-Eesti Romade Liidu juhatuse liige

Viivian Jõemets - Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna peaspetsialist

Tiina Konsen - Tartu Tiigi Seltsimaja rahvakultuurispetsialist

Katrin Markii - Pärnu Linnavalitsuse haridusiosakonna haridusnõunik

Kristina Pirgop - Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonnajuht

Reet Reispass - Kohila Gümnaasiumi psühholoog

Kaisa Knight - Sotsiaalministeeriumi võrdse kohtlemise poliitika juht

Annika Sepp - Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik

Farida Tšimbota - Kesk-Eesti Romade Liidu esindaja

Sirje Puusepp - Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse sotsiaaltöö juhtivspetsialist

Lisainfo Eesti romade kogukonna kohta on leitav lehel http://www.eestiromad.ee/

Kontakt

Mall Saul

kultuurilise mitmekesisuse
osakonna nõunik

Viimati uuendatud 25.10.2020