Etenduskunstid

Eesti rahvas armastab teatrit. Kui mõtleme meie rahvaarvule ja teatrikülastustele, mida on kaugelt üle miljoni (2019. aastal 1,2 miljonit teatrikülastust), kuulume juba aastaid Euroopa ja kogu maailma tippu. Eesti teatrimaastik on erakordselt rikkalik nii vormiliselt kui sisuliselt.

Riigi ülesanne on tagada, et igal ajahetkel on teatrikunst oma mitmekesisuses kättesaadav kõigile soovijatele – igale vanusegrupile ja igale maitsele ja kõikjal Eestis. Selle tagamiseks hoiab riik suuremaid ja väiksemaid teatrimaju. Olgu neil siis püsiv töötajaskond ja läbi aegade ulatuvad traditsioonid või kõik võimalused pakkuda „tühja ruumi“ erinevatele lennukatele loovisikutele nii meilt kui mujalt.

Riik toetab etendusasutusi nende omandivormist olenemata. Riigilt saavad tegevustoetust 20 teatrit. Suurimad nendest nii töötajate arvult kui etendustegevuse mahult on Rahvusooper Estonia ja Sihtasutus Teater Vanemuine. Lisaks toetatakse erinevaid piirkondlikke ja valdkondlikke projekte ning rahvusvaheliste etenduskunstide festivalide korraldamist. Etendustegevust toetab ka Eesti Kultuurkapital ja muud fondid.

Eestis on teater piirkonniti hästi kättesaadav. Kõigil elanikel on võimalik ligikaudu 50 km raadiuses oma elukohast etenduskunstidest osa saada. Seda võimaldab nii teatrimajade võrgustike paiknemine üle Eesti kui ka riiklik toetusprogramm "Teater maal". Sellest programmist toetatakse nii laste ja noorte teatriskäimist kui ka kaasaegse tantsu etenduste näitamist kõikjal Eestis.

Teatristatistikat kogub Eesti Teatri Agentuur. Regulaarset ülevaadet Eesti teatrikunstist annab Eesti teatri festival Draama. Etenduskunstide valdkonna preemiaid jagab Eesti Teatriliit.

Statistika

  • Teatrites töötab koosseisulisena üle 1700 inimese.
  • 2019. aastal külastati etendusasutusi üle 1,2 miljoni korra.
  • 2019. aastal etendus Eesti teatrites 610 lavastust.
  • Uuslavastusi oli 2019. aastal 222.

Tähtsamad partnerid

Eesti Teatriliit  
Koondab kutseliste teatritegelaste liite, ühendusi, seltse jts. Tegutseb ühel ajal nii katus- kui ka ametiühinguorganisatsioonina.

EETEAL ehk Eesti Etendusasutuste Liit  
Ühendab Eesti teatrijuhte ning kujundab kõigile etendusasutustele olulisi tegevusi ja algatusi ning suhtlust teiste kultuuriorganisatsioonidega. 

Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liit
Esindab ja kaitseb väiketeatreid ning loob neile paremad võimalused projektiteatri tegemiseks.

Eesti Tantsunõukogu
Arendab Eestis tantsuvaldkonna institutsioonide ja organisatsioonide ühistegevust, seisab liikmete ja valdkonna ühiste huvide eest ning propageerib ja väärtustab Eesti tantsukunsti selle kõigis avaldusvormides.

Eesti Teatri Agentuur  
Vahendab teatrivaldkonda puudutavaid autoriõigusi, edendab eesti näitekirjandust, koondab ja edastab teatriinfot, tutvustab Eesti teatrit välismaal ning kogub ja publitseerib Eesti teatristatistikat. Samuti korraldab näidendivõistlusi.

Kontakt

Laur Kaunissaare

teatrinõunik

Viimati uuendatud 23.11.2021