Rahastamine

Teatrikunsti toetatakse nii otse riigieelarvest, kohalike omavalitsuste eelarvest kui ka Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse kaudu (programmid „Teater maal“ ja „Regionaalse kultuuritegevuse toetamine“ (endine Hasartmängumaksu Nõukogu voor).

Otse riigieelarvest saavad toetust riigiosalusega sihtasutused, aga ka kohaliku omavalitsuse ja eraõiguslikud teatriinstitutsioonid.

Veel toetatakse valdkondlikke loomeliite ja Eesti Teatri Agentuuri. Kultuuriministeerium toetab ligi 20 etendusasutuse tegevust. Projektipõhiseid etendusasutusi ja üksikprojekte toetab Eesti Kultuurikapital.

Programmiga "Teater maal" toetab riik professionaalsete etendusasutuste ja truppide tegevust – väljasõiduetendusi maakondades ja maakonnaelanike ühissõite teatri- ja kontserdimajadesse. Programm alustas tegevust 2005. aastal ning alates 2010. aastast toetatakse selle kaudu ka laste- ja noorteetendusi. Toetusi jagatakse Eesti Rahvakultuuri Keskuse kaudu.

Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha toetusprogrammis "Eesti kultuur maailmas". See toetab projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, kultuuri kaudu Eesti tutvustamist maailmas ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.

Rahvusvahelised etenduskunstide festivalid on taotlusvoor, mille eesmärk on aidata kaasa valdkonna rahvusvahelistumisele ja etenduskunstide arengule, seda läbi suure valdkondliku mõjuga festivalide toetamise.

Viimati uuendatud 05.04.2021