Rahvusvaheline tegevus

Eesti kirjanduse leviala ei piirne ainult Eesti riigipiiridega. Eesti Kirjanduse Teabekeskus ja Eesti Lastekirjanduse Keskus tegutsevad selle nimel, et tutvustada Eesti kirjandust ja kirjanikke välismaal.

Igal aastal valmib Eesti kirjateostest umbes 70 tõlget. 2018. aastal, kui Eesti oli Londoni raamatumessil üks peakülalistest, küündis tõlgitud teoste arv aga üle 110.

Eesti Kirjanduse Teabekeskus on 2001. aastal Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjastuste Liidu poolt ellu kutsutud organisatsioon, mis tutvustab eesti kirjandust ja kirjanikke välisriikides, sh loob kontakte kirjastajatega, võtab osa raamatumessidest, olulistest seminaridest ja kirjandussündmustest ning annab välja eesti kirjandust tutvustavaid trükiseid.

Teabekeskus korraldab rahvusvahelisi kirjanduse tõlkeseminare, eesti kirjanduse tõlkijate koolitusi, pakub residentuurivõimalusi tõlkijatele. Keskus korraldab väliskirjastajate, kirjandusagentide, ajakirjanike, partnerorganisatsioonide esindajate ja teiste rahvusvahelise kirjandusvaldkonna võtmeisikute visiite Eestisse ning lähetab Eesti kirjanikke rahvusvahelistele kirjandusfestivalidele, raamatumessidele, seminaridele jt ettevõtmistele.

Keskusesse on koondatud ka eesti kirjanduse tõlgete raamatukogu ja keskusel on ka ulatuslik andmebaas võõrkeeltesse tõlgitud eesti kirjanduse kohta.

Eesti kirjandus rahvusvahelistel raamatumessidel

Eesti kirjandus on regulaarselt esindatud ka rahvusvahelistel raamatumessidel. Tavaks on kujunenud iga-aastane osavõtt järgmistest messidest:

Eesti kui raamatumessi peakülaline

Eesti kirjandus on olnud rahvusvahelistel raamatumessidel kolmel korral ka peakülalise rollis – aastal 2007 Göteborgis, aastal 2011 Helsingis ning koos Läti ja Leeduga 2018. aastal Londoni raamatumessil. Peakülaliseks olek rahvusvahelisel raamatumessil tõstab Eesti kirjanduse tähelepanu keskpunkti nii kirjastajate kui lugejate jaoks ja toob kaasa palju võimalusi Eesti kirjandust suures mahus tõlkida.

Kui Eesti 2011. aastal Helsingi raamatumessi peakülaline oli, ilmus soome keeles 20 uut Eesti raamatut, mis on sama palju kui viimase kümne aasta jooksul kokku ja 2018. aastal ilmus 112 eesti kirjandusteost 31 keeles.

Koostööpartnerid

Osalus rahvusvahelistel messidel on aidanud Eesti kirjandusel esile tõusta ja soodustanud mitme kirjaniku populaarsust maailmas. Eesti kirjanduse ja kirjanike esindamisel raamatumessidel käib tihe koostöö Eesti Kirjanduse TeabekeskuseEesti Lastekirjanduse Keskuse ja Eesti Kirjastuste Liidu vahel. Osalust rahvusvahelistel raamatumessidel korraldab Eesti Kirjastuste Liit, sisu eest vastutavad Eesti Kirjanduse Teabekeskus ja Eesti Lastekirjanduse Keskus.

2018. aasta Londoni raamatumess, kus Eesti oli koos Läti ja Leeduga peakülaline. Foto: Priit Hõbemägi

Viimati uuendatud 20.10.2020