Muuseumide tegevustoetus

Vastavalt muuseumiseadusele võib Kultuuriministeerium eraldada riigieelarvest tegevustoetust riigi sihtasutuse muuseumile, avalik-õigusliku isiku muuseumile, munitsipaalmuuseumile ja eramuuseumile.

Toetust võivad taotleda:

 • riigi sihtasutuse muuseumid
 • avalik-õigusliku isiku muuseumid
 • munitsipaalmuuseumid
 • eramuuseumid

Taotlemine

2022. aasta tegevustoetuse taotluste esitamise tähtpäev on 16. august 2021.

Taotlusvormi ja kohustuslike lisadokumentide loetelu leiate siit.

Komisjon

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, komisjoni esimees
Evelin Värk - SA Eesti Vabaõhumuuseum arendusdirektor
Kaarel Antons - SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum peavarahoidja ja MTÜ Eesti Muuseumiühing juhatuse liige
Kaari Siemer - Eesti Rahva Muuseumi hariduskeskuse juhataja
Kirsti Jõesalu - Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi etnoloogia teadur
Muinsuskaitseameti muuseumide ja kunstipärandi osakonna muuseumide peaspetsialist
Reet Roop - 
Võru Instituudi muuseumiosakonna juhataja kohusetäitja ja Põlva Talurahvamuuseumi juhataja

Tingimused

Toetuse saamise tingimused:

 • muuseumi tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesannetele;
 • muuseumi ainevaldkond on rahvuskultuuri jaoks oluline;
 • muuseum tegutseb aasta ringi ning muuseumikogu on kasutajatele soovi korral ligipääsetav;
 • muuseumil on pikaajaline arengukava koos tegevustoetuse kavandatava kasutusaasta ja kolme järgmise aasta finantsplaaniga;
 • muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi kogumispõhimõtetest.

Toetuse suuruse määramisel võetakse arvesse:

 • muuseumi tegevuse kestlikkust ja uuenduslikkust;
 • näituseprogrammi sisulist põhjendatust ja läbimõeldust;
 • kavandatavate näituste, haridusprogrammide, konverentside, seminaride ja teaduspäevade arvu;
 • kavandatavate publikatsioonide arvu ja sisulist põhjendatust;
 • kavandatavat muuseumikülastajate arvu;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Kontakt

Marju Reismaa

muuseuminõunik

Viimati uuendatud 18.01.2021