15. juuli

  • Terve päev

Vabariigi Valitsuse istung

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Lisainfo: Katarina Budrik, ministri nõunik, 5191 7032, katarina.budrik@kul.ee