Välislepingud

Eesti on sõlminud kultuurisätteid sisaldavaid leppeid ligi 50 riigiga üle maailma.

Sõlmitud 4.03.1996, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

 Sõlmitud 9.11.2000, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 12.05.2004, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 21.06.2005, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 2.06.1999, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 12.07.1993, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Allkirjastatud 12.11.2012 Jeruusalemmas

Allkirjastatud 12.11.2012 Jeruusalemmas

Eesti-Iisraeli filmi kaastootmise kokkuleppe jõustumine.

Allkirjastatud 29.03.2016 Tallinnas

Allkirjastatud 10.03.2016 Helsingis

Sõlmitud 10.06.1994, kehtib 10 aastat, pikeneb automaatselt 5 aastaks

Sõlmitud 2.06.2004, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 8.01.2004, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 26.05.1994, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 28.09.2005, kehtib 10 aastat, pikeneb automaatselt

Valitsustevaheline kultuurikoostöö kokkulepe

Sõlmitud 3.04.1996, jõustatud 21.08.2008, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 10.12.2011, tähtajatu

Sõlmitud 2.07.1992, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 30.03.2006, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 11.07.1992, kehtib 10 aastat, pikeneb automaatselt 5 aasta võrra

Sõlmitud 29.04.1993, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Allkirjastatud 7.11.2003 Tallinnas

Sõlmitud 1.12.1937, taasjõustatud 5.02.1992, tähtajatu

Allkirjastatud 31.05.2005 Tartus

Sõlmitud 29.01.2004, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Sõlmitud 24.08.2004, kehtib 5 aastat, pikeneb automaatselt

Viimati uuendatud 20.01.2021