Rahvusvaheline tegevus

Eesti on hästi integreeritud rahvusvahelistesse arhitektuurivõrgustikesse ja poliitikafoorumitesse ning osaleb Euroopa arhitektuuripoliitika arengusuundade kujundamisel.

Eesti juhib Euroopa Komisjoni kvaliteetse arhitektuuri ja ehitatud keskkonna eksperdirühma, mis töötab välja poliitikasoovitusi, tagamaks kõigile kõrgetasemelise ehitatud keskkonna. „Kvaliteetne arhitektuur“ ei ole selles kontekstis määratletud vaid esteetika ja funktsionaalsuse, vaid ka inimeste elukvaliteedi tõstmise ning maa- ja linnapiirkondade kestliku arengu kaudu. Eksperdirühma ülesandeks on muuhulgas analüüsida multidistsiplinaarse ja kaasava valitsemise mudeleid, mis soodustavad sotsiaalset sidusust, naabruskondade kestlikku arengut ning kohanemist kliimamuutustega. Eesti esindaja töögrupis on Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk-Siska.

Rahvusvahelises tegevuses on riigi oluline partner MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus, mille peamised tegevusalad on Eesti arhitektuuri tutvustamine välismaal ja arhitektuurieksport.

Riik toetab osavõttu rahvusvahelistest arhitektuurivaldkonna suursündmustest ja osaleb aktiivselt rahvusvahelise arhitektuuripoliitika kujundamisel.

Kultuuriministeerium aitab kaasa Euroopa maastikukonventsiooni põhimõtete rakendamisele kultuuriväärtuste kaitses ja keskkonnakujunduses.

Tähtsamad rahvusvahelised festivalid ja muud sündmused

Eesti on esindatud olulisematel rahvusvahelistel erialasündmustel, arhitektuurifestivalidel ning rahvusvaheline arhitektuurifestival toimub üle aasta ka Tallinnas.

Arhitektuuripoliitika suundumused

Kultuuriministeerium osales 2007-2018 Euroopa Arhitektuuripoliitikate Foorumi (European Forum for Architectural Policies – EFAP) töös, mis korraldas iga-aastaselt erinevaid kohtumisi, et arutada Euroopa arhitektuuripoliitikate suundumusi.

2017. aastal peeti Tallinnas Euroopa arhitektuuripoliitikate konverentsi, mis kuulus Eesti Euroopa Liidu eesistumise programmi.

Loe erinevate riikide arhitektuuripoliitikate kohta lisa Euroopa Arhitektide Nõukoja  Architects’ Council of Europe (ACE) veebilehelt.

Veneetsia arhitektuuribiennaal

Eesti on maailma suurimal arhitektuurifestivalil Veneetsias osalenud alates 2000. aastast.

Eesti osalust biennaalil korraldab Eesti Arhitektuurikeskus ning rahastavad Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium ja eratoetajad.

Eesti ekspositsiooni kuraator leitakse avalikul võistlusel, mille viib läbi Eesti Arhitektuurikeskus koostöös Kultuuriministeeriumi jt partneritega.

Loe Veneetsia arhitektuuribiennaali kohta lisa Arhitektuurikeskuse veebilehelt ja arhitektuuribiennaali korraldajate veebilehelt.

Tallinna arhitektuuribiennaal

Tallinna arhitektuuribiennaal (TAB) on rahvusvaheline arhitektuuri ja linnaplaneerimise mõttelava, mida korraldab Eesti Arhitektuurikeskus.

Esimene TAB toimus 2011. aastal, TABi kuraator selgitatakse igakordselt välja avalikul võistlusel.

TAB on mitmekesise programmiga arhitektuurifestival, mis soodustab Eesti ja välisarhitektuuri ning arhitektide ja avalikkuse sünergiat, pakkudes võimalust kontakte luua ja ideid vahetada.

Loe lisa Tallinna arhitektuuribiennaali veebilehelt.

Viimati uuendatud 22.04.2021