Liikumisharrastus

Kultuuriministeerium toetab liikumisharrastust eesmärgiga suurendada Eesti inimeste liikumisaktiivsust. Läbi erinevate toetuste rajatakse ja kaasajastatakse liikumisharrastusega tegelemiseks vajaminevat taristut ning toetatakse spordiorganisatsioone, kelle ülesanneteks on pakkuda inimestele võimalusi olla füüsiliselt aktiivsed.

Maakonna spordiliidu toetus on ette nähtud spordi toetamiseks maakonna tasandil, nt:

  • kohalike spordiorganisatsioonide tegevuse toetamiseks;
  • sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks;
  • maakonna meistrivõistluste ja teiste spordiürituste ja -võistluste korraldamiseks ning liikumisharrastuse edendamiseks

EOK peamine koostööpartner liikumisharrastuse programmide elluviimisel on Ühendus Sport Kõigile. Koostöös ühendusega panustab EOK liikumisharrastuse poliitika kujundamisse Eestis, sportimistingimuste parandamisse ja eestimaalaste liikumisharrastuse-alase teadlikkuse tõstmisse, viies läbi erinevaid sündmusi, kampaaniaid ja programme.

Spordi spetsiifilises valdkonnas tegutsevale või tippspordi harrastamise võimalusi arendavale spordiorganisatsioonile võib eraldada toetust põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks. Sellisteks spordiorganisatsioonideks on Eesti Paralümpiakomitee, Eriolümpia Eesti Ühendus, Ühendus Sport Kõigile, Eestimaa Spordiliit Jõud, SA Eesti Terviserajad, Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liit.

Liikumisharrastuse edendamiseks võib toetust eraldada ka sihtotstarbelistest taotlusvoorudest. Antud toetust eraldatakse eesmärgiga aidata kaasa liikumisharrastust edendavate üleriigiliste tegevuste elluviimisele, kaasata elanikkonda nende tegevuste kaudu ulatuslikumalt korrapärasesse liikumisharrastusse ja tõsta Eestis korraldatavate liikumisharrastuse ürituste kvaliteeti.

Spordivaldkonna arenguks vajalik sihtotstarbeline taotlusvoor kuulutatakse välja eelarveliste vahendite olemasolul.

Selleks, et Eesti riigis oleks piisavalt treenereid, kes kaasaksid inimesi parimal võimalikul ja turvalisel viisil liikumisharrastusega tegelema, on loodud treenerite tööjõukulude toetus. Spordiklubid, spordikoolid ja spordialaliidud saavad alates 2015. aastast taotleda 5. ja kõrgema kutsetasemega treeneritele tööjõukulude toetust kuni 50% ulatuses.

Eesti sporti ja liikumisharrastust rahastab ka Eesti Kultuurkapital, kes on peamine liikumisharrastuse projektide rahastaja Eestis.

Eesti Kultuurkapitali liikumisharrastuse rahastamise võimalustega saab tutvuda Kultuurkapitali kodulehel.

Kontakt

Jarko Koort

spordiosakonna nõunik

Viimati uuendatud 11.01.2021