Tähtsamad partnerid

Kultuuriministeeriumil on spordivaldkonna arendamisel abiks mitmeid strateegilisi partnereid.

Eesti Olümpiakomitee
Eesti Olümpiakomitee (EOK) on Eesti spordi katusorganisatsioon, mis tegeleb tippspordi arendamise, noortespordi kandepinna laiendamise ning liikumisharrastuse edendamisega, väärtustades ausa mängu reegleid. Samuti vastutab EOK Eesti koondise lähetamise eest suve- ja taliolümpiamängudele ning noorte olümpiavõistlustele.

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Riigi keskne spordiinfoga tegelev üksus. Sihtasutuse eesmärgiks on avalikes huvides aidata kaasa spordi arengule spordialase teabe kogumise, süstematiseerimise, analüüsimise ja levitamise teel.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Ühendab Eesti maakondade spordiliite, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.

Maakondade spordiliidud 
Maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendused, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindavad maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid.

Ühendus Sport Kõigile
Ühenduse kompetentsi kuulub liikumisharrastuse ja tervisespordialase tegevuse initsieerimine ja üldkoordineerimine Eestis. 


Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus
Tervislikku ja ausat sporti edendav sihtasutus, mis teeb dopingukontrolli ja dopinguvastast haridustööd ning arendab rahvusvahelist dopinguvastast koostööd.


Spordimeditsiini Sihtasutus  
Avalikes huvides asutatud sihtasutus, mis arendab spordimeditsiini ja sporditeadust ning pakub spordimeditsiini teenuseid.

Eesti Paralümpiakomitee
Eesti Paraolümpiakomitee peamine roll on erivajadustega inimeste tippspordi edendamine ning rahvusliku delegatsiooni lähetamise korraldamine tiitlivõistlustele ning Paraolümpiamängudele.

Eriolümpia Eesti Ühendus
Eriolümpia Eesti Ühenduse eesmärk on aidata kaasa Eesti vaimsete ja liitpuuetega inimeste liikumisharrastuse- ja sporditegevuse edendamisele.

Tehvandi Spordikeskus
Otepää külje all asuv spordikeskus, kus on staadionikompleks, konverentsikeskus ja talispordimuuseum.

Jõulumäe Spordikeskus
Pärnumaal asuv spordikompleks, mis pakub treenimisvõimalusi nii tippsportlastele kui ka harrastajatele.

SA Eesti Terviserajad
Sihtasutuse põhitegevuseks on Eestimaa liikumis- ja spordiradade väljaarendamise nõustamine, arendustegevuste koordineerimine ja finantseerimisele kaasaaitamine.


Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liit
Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liidu eesmärgiks on seeniorisportlaste ja spordiveteranide sportliku tegevuse ja liikumisharrastuse organiseerimine ning edendamine.

Viimati uuendatud 18.08.2021