Rahvusvaheline tegevus

Eesti kuulub rahvusvahelistesse kultuuripärandi kaitse organisatsioonidesse nagu UNESCO, ICOMOS, ICCROM, ICOM ja DOCOMOMO.

UNESCO ja Eesti

Aastatel 2010–2013 oli Eesti UNESCO maailmapärandi komitee liige. UNESCO maailmapärandi komitee haldab nimistut, kuhu kuuluvad maailma kultuuri- ja loodusobjektid, mis on olulised kogu inimkonna kultuuri- ja looduspärandi seisukohalt. Eesti meeskonna moodustasid Välisministeerium, Kultuuriministeerium ja Keskkonnaministeerium ning see koosnes muinsus- ja keskkonnakaitse ekspertidest.

Aktiivselt osaletakse järgmiste organisatsioonide töös:

  • Läänemeremaade kultuuripärandi komitee (Baltic Region Heritage Committee) ühendab Eesti, Läti, Leedu, Poola, Schleswig-Holsteini, Mecklenburg-Vorpommerni, Taani, Norra, Rootsi, Soome ja Islandi kultuuripärandi eksperte.
  • ICOMOS (International Council on Monuments and Sites ehk rahvusvaheline mälestiste ja pärandipaikade nõukogu) – eraõiguslik ja mõjukas muinsuskaitse ekspertide ühendus ning UNESCO maailmapärandikomitee nõuandev organisatsioon.
  • ICCROM (The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) – rahvusvaheline kultuuriväärtuste säilitamise ja restaureerimise uurimiskeskus.
  • Europa Nostra on üle-euroopaline vabatahtlike muinsuskaitseorganisatsioonide ühendus. Eestist osaleb selle töös Eesti Muinsuskaitse Selts. Europa Nostra annab igal aastal välja väga prestiižset Euroopa Liidu muinsuskaitseauhinda, mille abil tõstetakse esile parimaid restaureerimistöid, haridusprojekte jm. Ka Eesti on mõned Europa Nostra muinsuskaitseauhinnad saanud. Viimati võitis 2017. aastal haridus- ja uurimistöö kategoorias auhinna Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekt.
  • DOCOMOMO (Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement) – ülemaailmne 20. sajandi arhitektuuri dokumenteerimise ja kaitse organisatsioon-võrgustik.
  • EAC (Europae Archaeologiae Consilium) ehk Euroopa Arheoloogia Konsiilium – rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab Euroopa riikide arheoloogiapärandi kaitse riiklikke institutsioone: ameteid, inspektsioone, agentuure ja direktoraate.

Viimati uuendatud 07.11.2020