Digitaalse kultuuripärandi nõukogu

Digitaalse kultuuripärandi nõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu. Nõukogu tegevuse eesmärk on kultuurivaldkonna digitaliseerimise, kultuuripärandi digiteerimise ja digitaalsena kättesaadavaks tegemise koordineerimine ning kultuuriministri nõustamine kultuurivaldkonna digitaliseerimise, kultuuripärandi digiteerimise, digitaalsena kättesaadavaks tegemise ja digitaalse säilitamisega seotud küsimustes. Nõukogu koguneb vähemalt kaks korda aastas.


Digitaalse kultuuripärandi nõukogu koosseis:

Merilin Piipuu - kultuuriväärtuste asekantsler; esimees
Linnar Viik - E-riigi Akadeemia asutaja, E-riigi Akadeemia targa riigi
valdkonnajuht
Kristel Veimann - Eesti Rahvusraamatukogu teenuste juht
Toivo Jullinen - Rahvusarhiivi riigiarhivaari asetäitja
Lauri Leht - Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor
Heiki Männik - Eesti Rahvusringhäälingu digiteerimise peaspetsialist
Mirjam Rääbis - Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht
Indrek Ibrus - Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi meediainnovatsiooni professor
Kristjan Oad - Haridus- ja Noorteameti õppekava ja õppevara osakonna juhataja

Martin Eessalu - Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik
Mait Heidelberg - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side- ja riigi infosüsteemide asekantsleri nõunik
Margo Keerme - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna nõunik
Siim Rohtla - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna audiovisuaalnõunik
Risto Raaper - Kultuuriministeeriumi IKT valdkonna juht
Marju Reismaa - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik
Ülle Talihärm - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik
Kristiin Meos - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuse osakonna digitaalse kultuuripärandi ja rahvaraamatukogude peaspetsialist

Viimati uuendatud 08.09.2021