Rahastamine

Organisatsioone, kollektiive, festivale ja kontserdikorraldust toetatakse Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali, Eesti Rahvakultuuri Keskuse ja EASi loomemajanduse programmide kaudu.

Kultuuriministeerium toetab oma eelarvest kolme riigi poolt ellu kutsutud sihtasutuse aastaringset tegevust – need on Eesti Filharmoonia Kammerkoor, SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja SA Eesti Kontsert. Lisaks toetab Kultuuriministeerium oma eelarvest 15 muusikavaldkonna organisatsiooni, kelle tegevus toetab Eesti muusikavaldkonna arengut nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Peale selle jagab ministeerium avalike taotlusvoorude alusel toetusi neljas toetusprogrammis. See tagab eraõiguslikele tegijatele võimaluse oma loomingulisi ideid realiseerida ning tagada professionaalse heli- ja interpretatsioonikunsti kättesaadavus üle Eesti.

Kultuuriministeeriumi muusikavaldkonna toetusprogrammid

  • Muusikafestivalide ja suursündmuste toetusprogramm (maht 440 000 eurot) – programmi eesmärk on kindlustada Eesti professionaalse helikunsti seisukohast oluliste regulaarsete muusikafestivalide ja suursündmuste järjepidevus ja areng. Toetus parandab Eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingut tutvustada ning elanikkonna võimalusi professionaalsetele muusikasündmustele pääseda. Programmi toel on võimalik suurendada Eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

  • Muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad (maht 380 000 eurot) – programmi eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate järjepidevus ning areng, suurendada eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingu tutvustamiseks ning parandada elanikkonna võimalusi juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, suurendada eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

  • Heliloomingu ja muusikaalaste väljaannete toetusprogramm (maht 215 000 eurot) – programmi eesmärk on väärtustada eesti heliloojaid ja heliloomingut, rikastada uue heliloomingu kaudu eesti muusikaelu ning talletada rahvuskultuuriliselt olulisi heliteoseid ja muusikaalaseid tekste ning tagada nende kättesaadavus, samuti muusikavaldkonnale oluliste teatmeteoste, kultuuriuurimuste, monograafiate jms ilmumine.

  • Muusikakonkursside toetusprogramm (maht 74 000 eurot) – programmi eesmärk on tagada Eesti rahvuskultuurile ning interpretatsiooni ja heliloomingu arenguks oluliste rahvuslike ja rahvusvaheliste muusikakonkursside ning noorte muusikute erialast taset tõstvate sündmuste Eestis toimumine.

  • Rahvusvahelisi projekte toetab riik toetusprogrammist "Eesti kultuur maailmas". See programm toetab projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.

Viimati uuendatud 11.10.2020