Muuseumid Eestis

Eestis on Statistikaameti andmetel 175 muuseumi 277 külastuskohaga, mis kõik panustavad meie mälu talletamisse, mõtestamisse ja vahendamisse. Eestis ei ole muuseumide registrit ning muuseumitegevus ei vaja eraldi tegevusluba. Vastavust muuseumiseaduses toodud „muuseumi“ definitsioonile hinnatakse siis, kui muuseum soovib saada riigilt tegevus- või projektitoetust või liituda muuseumide infosüsteemiga MuIS.
  • Kaitseväe Akadeemia muuseum (osa Kaitseväe Akadeemiast, mis on Kaitseväe struktuuriüksus)
  • Nukuteatrimuuseum (osa Sihtasutusest Eesti Noorsooteater, mis on riigi sihtasutus; asutajaõigusi teostab Kultuuriministeerium)
  • Sagadi mõisa- ja metsamuuseum (osa Riigimetsa Majandamise Keskusest, mis on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigitulundusasutus)
  • SA Teaduskeskus AHHAA (riigi osalusel asutatud sihtasutus, riigi asutajaõigusi teostab Haridus- ja Teadusministeerium)

Muuseume omavad ka kohalikud omavalitsused (62 kohaliku omavalitsuse muuseumi 2020. aasta seisuga) ja kolmanda sektori organisatsioonid ja üksikisikud (72).

Eesti Kirjandusmuuseum ei ole muuseum muuseumiseaduse mõistes, vaid kombinatsioon muuseumist, arhiivist ja raamatukogust, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis ühtlasi täidab riigi keskse teadusliku mäluasutuse ülesandeid. Ajalooliselt on Eesti Kirjandusmuuseum välja kasvanud Eesti Rahva Muuseumi arhiivraamatukogust ja folkloristika arhiividest.

Viimati uuendatud 26.10.2021