Muud rahvusvahelised organisatsioonid

Eesti teeb spordivaldkonnas rahvusvahelist koostööd ka UNESCO ja Ühendatud Rahvaste Organisatsiooniga.

UNESCO

Vabariigi Valitsus allkirjastas 2003. aasta juunis Kopenhaageni deklaratsiooni, millega riik tunnustab Rahvusvahelise dopinguvastase Organsiatsiooni (edaspidi WADA) põhimõtteid ja kohustub järgima WADA koodeksit.

Selleks, et riigid saaksid aktsepteerida WADA kui eraõigusel põhineva organisatsiooni reegleid võttis UNESCO 19. oktoobril 2005 vastu Spordis dopingu kasutamise vastase konventsiooni, mille Eesti Valitsus kiitis heaks 17. augustil 2007. aastal. Vaata UNESCO dopinguvastase konventsiooni täisteksti eesti keeles (lisadeta).

Praegu kehtib WADA 2015. aasta koodeks 1. aprilli 2018 uuendustega. 2019. aasta novembris võeti pärast pikka uuendamisprotsessi vastu uus WADA koodeks, mis hakkab kehtima aastal 2021. Koodeks tagab, et ühed ja samad dopinguvastasust reguleerivad seadused ja sätted kehtivad kõigile sportlastele kõigil spordialadel.

Eestis võitleb dopingu vastu Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA.

ÜRO

Eesti teeb spordivaldkonnas rahvusvahelist koostööd ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (edaspidi ÜRO) all. Nimelt ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni osalisriikide konverents andis kahe vastu võetud resolutsiooniga ÜRO uimastite ja kuritegevuse büroole (edaspidi UNODC) ülesandeks võidelda korruptsiooni ja kuritegevuse vastu spordis. UNODCile anti vastav ülesanne järgnevate resolutsioonide poolt:

  • Resolutsioon 8/4 spordi kaitsmise eest korruptsiooni eest, mille konverents võttis vastu kaheksandal istungjärgul Abu Dhabis, 16.-20. detsembril 2019.
  • Resolutsioon 7/8 korruptsiooni kohta spordis, mille konverents võttis vastu seitsmendal istungjärgul Viinis, 6.-10. novembril 2017.

Nendes resolutsioonides esitatakse põhiprobleemid, mida tuleb käsitleda spordis esineva korruptsiooniprobleemi lahendamiseks ning visandatakse tegevused, mida osalisriigid on selleks võtnud. UNODC raames vahetavad riigid parimaid praktikaid ja koostatakse materjale, mida saab kasutada korruptsiooni ja kuritegevuse vastaseks võitluseks spordis.

Kontakt

Kaarel Nestor

spordiosakonna nõunik

Viimati uuendatud 27.01.2021