Rahvusvaheline tegevus

Kutuuriministeerium osaleb aktiivselt raamatukogu valdkonna Euroopa koostööfoorumis, mis kannab nime NAPLE (Euroopa rahvaraamatukogude riikliku poliitika kujundajad). Foorum koosneb Euroopa riikide rahvaraamatukogude poliitika kujundajate esindajatest.

Eesti raamatukogud kuuluvad järgmistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse:

IFLA  – International Federation of Library Associations and Institutions / Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit

LIBER  – Association of European Research Libraries / Euroopa Teadusraamatukogude Liit

IIPC International Internet Preservation ConsortiumRahvusvaheline Veebiarhiveerimise Konsortsium, Bibliotheca Baltica

CDNL  – Conference of Directors of National Libraries / Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents, CENL – Conference of European National Librarians / Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents

CLCLIS – Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specalists / Õigusinfokeskuste ja Õigusinfospetsialistide Konsortsium

EBLIDA – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations / Euroopa Raamatukogu-, Info-ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo

IALL – International Association of Law Libraries / Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Ühendus

Rahvusvaheliste raamatukoguühendustega koostöö kohta leiab täpsema informatsiooni siit.

Viimati uuendatud 07.11.2020