Kunst

Kunstielu Eestis on mitmekesine ja aktiivne. Kunstivaldkond koosneb valdavalt vabakutselistest loovisikutest ja omaalgatuslikest ning eraõiguslikest asutustest, ainsa riigi osalusega sihtasutusena tegutseb SA Kunstihoone.

2018. aastal toimus Eestis 92 näitusepaigas kokku 864 kunstinäitust, neist 184 väliskunstnike ja -kuraatorite osalusel.

Suuremad näituseasutused riiklike kunstimuuseumide kõrval on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum  (EKKM), Eesti Kunstnike Liidu galeriid Kai kunstikeskus  ja Kunstihoone Tallinnas Tartu Kunstimaja, maakonnakeskuste linnagaleriid ja erinevad kunstiõppeasutuste galeriid.

Residentuuride roll kunstielu rahvusvahelistumisel ja näitusetegevuse mitmekesistumisel on kasvav.

Seadusandlus

Kunstiprofessionaale puudutab otseselt 2005. aastast kehtiv loovisikute ja loomeliitude seadus, mis muuhulgas reguleerib vabakutseliste loovisikute loometöö toetamist.

Alates 2011. aastast kehtib Eestis ka kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tellib riik avalike hoonete juurde avalikku ruumi rikastavaid kunstiteoseid kuni 1% ulatuses hoone ehitusmaksumusest.

Haridus

Kunstialast kõrgharidust saab omandada Eesti KunstiakadeemiasKõrgemas Kunstikoolis Pallas ja Tallinna Ülikoolis. Kunstialast haridust andva kutseõppeasutusena tegutseb Tartu Kunstikool.

Huvitegevuse vallas on kunstikoolid muusikakoolide kõrval üheks arvukamaks  süsteemse huvihariduse andjaks. Eestis tegutseb 44 huvikooli, mille üheks tegevusalaks on kunst.

Kunstiajakirjandus

Kunstiajakirjadest ilmub SA Kultuurileht egiidi all neli korda aastas ajakiri kunst.ee  (eesti- ja ingliskeelse paralleeltekstiga). KUNST.EE on ainus omakeelne kunsti- ja visuaalkultuuri ajakiri, mis koondab tähelepanu kaasaja kunstiareenile Eestis ning visuaalkultuuri eri aspektidele. 

Kaks korda aastas annab Eesti Instituut välja ingliskeelset väljaannet Estonian Art .

Fotokunstnike loomingut tutvustab ajakiri Positiiv .

Akadeemilist kunstiteadust arendatakse eelretsenseeritava ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi  veergudel.

Kunstikriitikat avaldatakse regulaarselt kultuurilehtedes Sirp  ja Müürileht, erameediast on püsivad kunstikriitika vahendajad ja kunsti tutvustajad Eesti Ekspressi  vahel ilmuv Areen, Postimees  ja Eesti Päevaleht .

Eesti kunsti- ja visuaalkultuuri ajakiri kunst.ee

Kontakt

Maria-Kristiina Soomre

kunstinõunik

Viimati uuendatud 23.02.2021