Rahastamine

Disainivaldkonna suurim rahastaja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, stipendiume on eraldanud ka Kultuurkapital. Kultuuriministeerium toetab disainereid loovisikutena Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu kaudu, samuti saab ministeeriumilt tegevustoetust Eesti Disainikeskus.

Lisaks toetab Kultuuriministeerium disaini valdkondlike projekti- ja tegevustoetuste kaudu. Taotlusvooru "Arhitektuuri ja disaini arendusprojektid" eesmärk on arendada ja populariseerida disainivaldkonda, sealhulgas tootedisaini, graafilist disaini ja teenusedisaini.

Toetusprogrammist „Eesti kultuur maailmas“ toetatakse rahvusvahelisi projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.

Toetust saab taotleda ka programmist "Riikidevahelised kultuurikoostöölepped".

Disain on oluline loomemajanduse valdkond, mida alates 2007. aastast toetatakse ka Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Aastateks 2014-2020 Kultuuriministeeriumi poolt välja töötatud ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt rakendatav loomemajanduse arendamise meede panustab „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020“ eesmärkide täitmisesse. 

Disaini, disainmõtlemist ja -kompetentsi tuleb käsitleda ettevõtluse, tööstuse ja avaliku sektori innovatsiooni olulise komponendina ning sellisena ka vastavate ministeeriumite, asutuste ja organisatsioonide prioriteedina.

Viimati uuendatud 11.10.2020