Taristu

Kultuuriministeerium on koos Eesti Suusaliidu ja Otepää vallaga SA Tehvandi Spordikeskus asutaja ning SA Jõulumäe Tervisespordikeskus ainuasutaja.

Tehvandi Spordikeskus

Tehvandi Spordikeskus on Otepää külje all asuv spordikeskus, kus on staadionikompleks, konverentsikeskus ja talispordimuuseum.

Loe veel

Jõulumäe Spordikeskus

Jõulumäe Spordikeskus on Pärnumaal asuv spordikompleks, mis pakub treenimisvõimalusi nii tippsportlastele kui ka harrastajatele.

Loe veel

Toetused sporditaristule

Kultuuriministeerium toetab teatud juhtudel spordiobjektide ehitamist ja renoveerimist. Tegemist on kas üleriikliku tähtsusega (näiteks Pärnus Rääma Sõudebaas) või kohaliku tähtsusega spordiobjektidega (näiteks Hiiumaa Spordihoone).

Toetuse eraldamine sõltub riigieelarvelistest vahenditest ning nõuab enamasti Vabariigi Valitsuselt lisaraha saamist.

Tegemist on ühekordsete üksikotsustega, milleks on vaja laiapõhjalist spordialasisemist kokkulepet ning kohaliku omavalitsuse toetust.

Viimaste aastate praktika kohaselt toetab riik spordiobjekti ehitamist/renoveerimist kuni 50% ulatuses objekti maksumusest (välja arvatud Kultuuriministeeriumi poolt asutatud sihtasutused (Tehvandi Spordikeskus ja Jõulumäe Tervisespordikeskus).

Tegemist on sihtotstarbelise toetusega, mida tuleb kasutada üksnes taotluses toodud tegevuste elluviimiseks. Toetuse kasutamise sihipärasust tõendatakse peale projekti elluviimist aruandega Kultuuriministeeriumile.

Selleks, et saada toetust spordiobjekti ehitamiseks või rajamiseks tuleb planeerimisega alustada varakult, sest näiteks 2021. aasta jaanuaris valmistatakse ette juba 2022. aasta eelarvet.

Taotlusvooru "Regionaalsete tervisespordikeskuste toetamine" eesmärk on toetada igas maakonnas kuni kahe regionaalse tervisespordikeskuse väljaarendamist, mis pakuvad inimestele mitmekülgseid võimalusi tegeleda aastaringselt vabas õhus ja tasuta erinevate liikumisviisidega, kusjuures toetusperioodi lõpuks peavad toetatud tervisespordikeskustes olema rajatud kvaliteetsed valgustatud liikumisrajad ja loodud kunstlume tootmise võimekus.

Taotlusvoorude tulemustega on võimalik tutvuda: https://toetused.kul.ee/public/decisions

Järgmine taotlusvoor avatakse eelarveliste vahendite olemasolu korral 2022. aasta kevadel. Taotlusvooru avanemisest teavitab Kultuuriministeerium oma veebilehel.

Vabariigi Valitsus on otsustanud toetada 2020. aastal nelja maakonda multifunktsionaalse jalgpalli sisehalli rajamist kokku 6 miljoni euroga.

2020. aastal rajatakse sisehallid Tartusse, Raplasse, Viljandisse ja Haapsallu.

Hallide rajamine toimub koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga.

Toetuse eraldamine 2021. aastal sõltub riigieelarveliste vahendite olemasolust.

Kontakt

Margus Klaan

spordiosakonna nõunik

Viimati uuendatud 11.10.2020