Filmide toetuskava Film Estonia

Alates 2016. aastast avanenud toetuskava Film Estonia on väliskapitalil tugineva filmi- ja seriaalitootmise toetamise pilootprojekt. Toetuskava rahastab Kultuuriministeerium ning haldab Eesti Filmi Instituut (EFI).

Miks on toetuskava vaja?

Toetuskava eesmärk on soodustada väliskapitali juurdevoolu Eestisse ning Eesti ja välismaiste filmitootjate koostööd audiovisuaalsete teoste tootmiseks Eestis. Filmitööstusel on potentsiaali luua väärtuslikke uusi töökohti, kuna film on seotud kõrgtehnoloogia kiire arenguga. Samuti aitab toetus kaasa eesti filmitegijate konkurentsivõime tõstmisele rahvusvahelisel areenil.

Kui suur on toetuskava maht?

2018. aastal suurenes kava maht 2 miljoni euroni. Veel 2016. aastal oli toetuskava pilootprojekti maht 500 000 eurot, 2017. aastal aga 1 miljon eurot. 

Kust pärineb toetuskava idee?

Vabariigi Valitsuses 21. novembril 2013 heaks kiidetud kultuuripoliitika alusdokument „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ näeb ette, et Eestis toetatakse filmikunsti rahvusvahelistumist ja kaastootmist teiste maade filmiettevõtete ja -tegijatega. Toetuskava loomisel on arvestatud rahvusvahelise praktikaga. Filmitööstust toetavad sarnasel cash-rebate põhimõttel peaaegu kõik Euroopa Liidu liikmesmaad, samuti Põhja- ja Lõuna-Ameerika riigid.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saab taotleda isik, mille põhitegevusala on audiovisuaalseteoste tootmine ning mis on:

  • Eesti registreeritud äriühing või;
  • Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi  äriühingu filiaal, mis on registreeritud Eesti äriregistris või;
  • väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki registreeritud äriühingu Eesti tütarettevõte või filiaal, mille emaettevõte on tegutsenud audiovisuaalsete teoste tootmise sektoris vähemalt kaks aastat enne taotluse esitamise kuupäeva. 

Kes saab toetust?

Toetuse saaja on välismaa äriühing, mille põhitegevusala on audiovisuaalsete teoste tootmine.

Missuguseid filme toetatakse?

Toetust saab taotleda täispika mängufilmi, täispika animafilmi, lühianimafilmi, animasarja, kvaliteet-telesarja või dokumentaalfilmi tootmiseks või kõigi nende teoste järeltootmiseks.

Kui suur on toetus?

Toetusena makstakse tagasi kuni 30 protsenti Eesti tootmisetapi abikõlblikest kulutustest. Toetuse suurus sõltub ka Eesti loomingulise personali kaasamisest filmiprojektis.

Millistele tingimustele peab koostööfilmi projekt toetuse saamiseks vastama?

Maksimumtoetust (kuni 30%) saab taotleda juhul kui:

  • filmiprojektis kasutatakse Eesti tegijaid, näitlejaid ja tootmisbaasi;
  • tegemist on Eesti looga või kui filmiloo sündmused toimuvad Eestis.

Kui suur peab olema filmiprojekti eelarve, et toetust saada?

Toetusele kvalifitseerumiseks on kehtestatud filmide eelarvete alampiirid. Näiteks mängufilmi puhul peab see olema vähemalt 1 miljon eurot, täispika animafilmi puhul 2 miljonit ning teiste liikide puhul on miinimumeelarve vahemikus 200 000 kuni 500 000 eurot. 

Loe lähemalt Film Estonia toetuskava eraldamise tingimuste ja korra kohta siit ning Film Estonia toetuskava kodulehelt

 

Kontakt

Piret Tibbo-Hudgins
EFI peaprodutsent

Viimati uuendatud 15.09.2020