Kirjaniku- ja kunstnikupalk

Kirjaniku- ja kunstnikupalk võimaldab tippvormis vabakutselistel kirjanikel ja kunstnikel pühenduda pikema perioodi vältel loometööle ja panustada seeläbi Eesti kultuuri arengusse.

Raha palga maksmiseks eraldab Kultuuriministeerium toetusena loomeliidule. 2016. aastast alates eraldatakse kummagi valdkonna loomeliidule raha viie palga maksmiseks (kokku kümme palka). Ühe palga suurus on üle-eelmise aasta keskmine brutokuupalk koos kõigi maksudega. Palka maksab loomeliit avaliku konkursi alusel valitud isikutele kolme aasta vältel.

Palga erinevus loomestipendiumisest on lisaks pikaajalisusele ka kaasnevad sotsiaalsed garantiid ja sellest tulenev suurem stabiilsus. Loovisiku palk toodi suure vabakutseliste arvuga valdkondadesse, nagu on kirjandus ja kunst. Nimetatud valdkondade loomeprotsesse toetab riik institutsionaalsete toetuste kaudu vähem. 

Tegemist on erialases tippvormis olevate loovisikute loometöö toetamisega kindla perioodi vältel.

Kunstniku- ja kirjanikupalk ei asenda loovisiku toetust, mida makstakse sotsiaalmeetmena loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel vabakutselistele loovisikutele, kellel puudub loometööst sissetulek.

Palgasaajate valimiseks kuulutavad loomeliidud välja avaliku konkursi. Kandidaatide seast valiku tegemiseks kutsub liidu juhatus kokku laiapõhjalise valdkondliku ekspertkomisjoni.

Kirjanikupalga saajate valikukomisjoni kuuluvad Eesti Kirjanduse Teabekeskuse, Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Eesti Kirjastuste Liidu, Eesti Rahvusraamatukogu esindajad.

Kirjanikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kirjanikud või tõlkijad, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksul pühenduda loometööle.

Kunstnikupalga osas teevad valiku kesksete näitusorganisatsioonide (EKM Kumu Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tallinna Kunstihoone, Tartu Kunstimaja, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse esindajad.

Kunstnikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kunstnikud, kuraatorid või kunstiteadlased/kritiikud, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksul pühenduda erialasele loometööle.

Valiku tegemisel võetakse aluseks eeskätt kandidaadi kolme aasta loometöö plaan, arvestatakse taotluse esitaja haridust ja/või kogemust, eelnevate aastate loomingulist tegevust, taotleja erialast professionaalsust ja motiveeritust, loominguliste eesmärkide ajakohasust ja uuenduslikkust nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis, kunstnikupositsiooni ning kandidaadi potentsiaali Eesti kunsti tutvustamisel rahvusvahelises mastaabis.

Kiirelt kätte

Kirjanikupalk

Kunstnikupalk

Viimati uuendatud 05.11.2020