Muuseuminõukogu

Muuseuminõukogu on kultuuriministri nõuandev kogu, kes teeb ettepanekuid ja annab arvamusi muuseumiseadusest tulenevates küsimustes.

Muuseuminõukogu koosseis aastateks 2018-2021 ja töökord on kinnitatud kultuuriministri 25.01.2018 käskkirjaga nr 15.

Muuseuminõukogusse kuuluvad:
 

Anton Pärn, Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhatuse liige, muuseuminõukogu esimees

Mariann Raisma, Tartu Ülikooli muuseumi direktor, muuseuminõukogu aseesimees

Eesti Rahva Muuseumi direktor (ametikoha põhiselt)

Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor (ametikoha põhiselt)

Sirje Helme, SA Eesti Kunstimuuseum juhatuse liige (ametikoha põhiselt)

Agnes Aljas, MTÜ Eesti ICOM Rahvuskomitee juhatuse liige

Hellar Lill, Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseumi direktor

Inge Laurik-Teder, MTÜ Eesti Muuseumiühing juhatuse liige

Mari Niitra, Liivi Muuseumi juhataja

Valdo Praust, Eesti Jalgrattamuuseumi juhatuse liige

Priit Pirsko, riigiarhivaar

Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Ülli Kont, SA Pärnu Muuseum peavarahoidja

Viimati uuendatud 11.10.2021