Põllumajandusuuringute Keskuse kunstikonkurss

Riigi Kinnisvara kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritava Põllumajandusuuringute Keskuse Saku peahoonesse. Kunstiteos kavandatakse Põllumajandusuuringute Keskuse hoone vahekorpuse trepikojaga külgneva 2. korruse vestibüüli seinale.

Otsitav ideelahendus võiks lähtuda hoone arhitektuursest ja sisearhitektuursest lahendusest ning olla sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest.

Loodav kunstiteos võiks juhinduda märksõnadest: puhas toit, arenev maaelu, hoitud looduskeskkond, põllumajanduse ja keskkonna tasakaal.

Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale, teose loomisel võib kasutada nii tasapinnalist kui ka ruumilist lahendust. Väga oodatud on metallist, klaasist ja keraamikast pannood.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 73 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 3650 eurot.

Žüriisse kuuluvad:

  • Raivo Puusepp - Põllumajandusuuringute Keskuse hoone rekonstrueerimisprojekti arhitekt
  • Anne Rudanovski - Eesti Kunstnike Liidu esindaja
  • Vano Allsalu - Eesti Kunstnike Liidu esindaja
  • Ingrid Ruudi - Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja
  • Epp Lankots - Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja
  • Merike Toome - Põllumajandusuuringute Keskuse arendus- ja haldusosakonna nõunik

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 1. september 2021 kell 15.00.

Lisainfo

Viimati uuendatud 04.05.2021