Kriisiabi kultuuri- ja spordivaldkonnas

Kui valitsus on koroonapandeemia tõttu sunnitud otsustama ühes või teises sektoris sulgemisi, siis peavad sellele järgnema riiklikud toetusmeetmed. Riik on sellest põhimõttest kinni pidanud: 2020. aasta kevadel oli kriisipaketi suurus 25 miljonit eurot, Harju- ja Ida-Virumaa sulgemiste puhul aastavahetuse paiku oli paketi suurus kokku 6,7 miljonit eurot.

2021. aasta kevadel koroonakriis süvenes. Lisaeelarvega tuleva kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketi suurus on 42 miljonit eurot.

Abipakett võimaldab sektoril ellu jääda, hoida töökohti ja struktuure ning aitab sektoril võimalikult sujuvalt taas avaneda, kui viiruse oht väheneb.

Töötukassa ja Kultuuriministeeriumi planeeritavad meetmed ei välista teineteist. Ka võivad taotlejad, kui voorude tingimused seda parasjagu võimaldavad, esitada taotlusi mitmesse eri vooru. 

Lisaeelarve kultuuripaketis on järgnevad meetmed:

•    Erakorraline abi riigi osalusega kultuuri või spordi valdkonnas tegutsevatele sihtasutustele, riigiasutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele.
•    Erakorraline abi eraõiguslikele ja kohalike omavalitsuste hallatavatele kultuurikorraldajatele ja tugiteenuste pakkujatele.
•    Toetus kriisiga seotud möödapääsmatute ümberkorralduste ja arendustegevustega seotud kulude katmiseks kultuurikorraldajatele
•    Erakorraline abi kinodele, filmitootjatele ja filmilevitajatele
•    Sportmängude meistriliiga klubide toetusmeede.
•    Toetusmeede spordialaliitudele.
•    Toetusmeede eraomanike sisespordiobjektide ülalpidamisele.
•    Toetusmeede võlaõiguslike lepingute alusel töötavatele treeneritele.
•    Erakorralise kahjuhüvitise tagamine kultuurisündmuse või konverentsi korraldaja riskide maandamiseks
•    Erakorralise kahjuhüvitise tagamine spordivaldkonnale
•    Erakorraline abi elamuskeskustele ja konverentsikeskustele.
    Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetusmeede.

Kultuuriministeerium planeerib mitmetesse valdkondadesse ka otsetoetusi. Näiteks on ette nähtud lisaraha raamatukogudele uute teavikute soetamiseks (kogumahus 400 000 eurot) ning laste ja noorte lugemisharjumuse edendamiseks (100 000 eurot). Autorihüvitise fondi suunatakse 250 000 eurot.
Samuti on kriisisituatsioonis plaanis toetada meediat – eraldi sihitud toetused on välja töötamisel nii erameediale (150 000 eurot) kui ka rahvusringhäälingule (400 000 eurot), kes peab selle mahu piires muu hulgas tagama teatud programmiosade tugevdamise (näiteks venekeelsed kanalid) kestvas kriisiolukorras.
Lisaks oleme teinud ettepaneku, et Rahandusministeeriumi kaudu kohalikele omavalitsustele minevast toetustmeetmest võiksid kohalikud omavalitsused soetada rahvaraamatukogudele elektrooniliste raamatukappe.

Lisaks võeti 18. aprill vastu seadusmuudatus, tänu millele svad täiendavalt toetust vabakutselised loovisikud. Lähemalt saab lugeda siit.

Kontakt

Hannus Luure

kommunikatsiooniosakonna
nõunik

Viimati uuendatud 23.07.2021