Eesti Integratsiooni Monitooring 2020

Esimene integratsiooni monitooring viidi läbi 2000. aastal. Käesolev on juba kaheksas monitooring. Eesti Integratsiooni Monitooring 2020 (EIM 2020) analüüsib Eesti ühiskonna kohanemis- ja lõimumisprotsesse. Monitooring aitab mõista kultuuriliselt mitmekesise Eesti arengut, selle iseärasusi ja väljakutseid.

EIM 2020 viisid läbi Praxis ja Balti Uuringute Instituut koostöös Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga.

Kontakt

Hannus Luure

kommunikatsiooniosakonna nõunik

Viimati uuendatud 11.06.2021